Profit from Knowledge

Profit from Knowledge
primaryinfo.com

Wednesday, August 31, 2011

Mind Map เครื่องมือที่ช่วยให้คุณ เห็��ความคิด...คิดควา��เห็น

Mind Map สัมผัสมิติใหม่แห่งการเรียนรู้  แล้วคุณจะได้รับประโยชน์มหาศาล
เกินกว่าจะคาดคิด เป็นบันไดให้คุณได้ก้าวไปสู่ประตูแห่งชัยชนะของความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
มาปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์กับเราในสัมมนานี้
วันที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ตึกเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วิทยากรโดย
อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์

ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา นายกสมาคมสถาบันนวัตกรรมความจำ
ที่ปรึกษาอิสระด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท Buzan  Centre (Thailand)

หัวข้อหลักสูตร
รู้จักการทำงานของสมอง เพื่อดึงศักยภาพมาใช้ได้เต็มที่
คำ / ภาพ / สี กับความคิด
ความจำและการฟื้นความจำ
กฎและการฝึกเขียน Mind Maps
การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว  การเรียนและการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ
ทำให้คุณเห็นภาพรวมกว้างๆ ของหัวข้อใหญ่หรือขอบเขตของเรื่อง
ทำให้คุณสามารถวางแผนเส้นทางหรือตัดสินใจได้อย่างมีสติ  เพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหน กำลังจะไปไหน หรือผ่านอะไรมาแล้วบ้าง
สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากลงไว้ในที่เดียวกันได้
กระตุ้นให้คิดแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสให้คุณมองเห็นวิธีใหม่ๆ  ที่สร้างสรรค์
สร้างความเพลิดเพลินในการอ่าน และง่ายต่อการจดจำ

หมายเหตุ
ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าเอกสาร และปากกาสี
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร [ คลิ๊กที่นี่ ]

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  บริษัท แพน โฟ จำกัด
SuccessClub คุณชุติกาญจน์ (สายตรง) โทร. 02 955 5398-9 หรือ 086 395 1088, 086 307 9468
Fax: 0 29555494 E-mail:
chutikarn@panpho.com, www.panpho.com

No comments:

Post a Comment

How to generate travel leads free of cost?

How to generate travel leads free of cost? If you are a travel agency, destination management company, Online travel agent, hotelier or...